KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Urszula Miernik & Wojciech Chłopek

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług dotyczący pomocy prawnej, w szczególności usług w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Oferujemy stałą obsługę podmiotów prawa handlowego, w tym pomoc w zakresie:

Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, świadcząc doradztwo prawne, zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną również na etapie realizacji zamówienia, w tym przygotowuje opinie prawne.

O nas

jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego ukończeniu, z wynikiem bardzo dobrym, rozpoczęła aplikację sądową, po której ukończeniu rozpoczęła pracę w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Kilkuletnia praca w Wydziale Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w Wydziale Gospodarczym przesądziła o kolejnym kroku w rozwoju kariery zawodowej. Po wpisie na listę radców prawnych pod numerem KL-K-725 rozpoczęła działalność w formie jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Dodatkowo posiada zdany egzamin przed Państwową Komisją Nadzoru Ubezpieczeń. Obsługuje zarówno niewielkich przedsiębiorców prywatnych, jak i duże spółki prawa handlowego oraz organy administracji publicznej.

Otwartość, pracowitość oraz wiedza poparta doświadczeniem wyniesionym z pracy w sądach pozwala z sukcesem kończyć procesy sądowe.

jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas aplikacji sądowej równolegle zajmował się problematyką prawną jako Specjalista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Po ukończeniu aplikacji sądowej rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydziale Gospodarczym. Po kilku latach pracy podjął decyzję o wpisie na listę radców prawnych pod numerem KL-K-719 oraz rozpoczął działalność w formie jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Posiadana wiedza oraz doświadczenie zostały docenione poprzez wybór jego osoby do Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji działającego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów administracji niezespolonej, jak również przedsiębiorców prywatnych.

Z sukcesem wygrywa postępowania reprezentując swoich klientów. Jednocześnie wykłada zagadnienia prawa w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Posiada także, co ciekawe,  zdany egzamin oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu

Zakres usług

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Zamówienia publiczne

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Urszula Miernik & Wojciech Chłopek

Spółka partnerska

Batalionów Chłopskich 71
25-671 Kielce
041 314 36 63
biuro@radcakielce.pl

r.pr. Urszula Miernik
508 076 500
urszula.miernik@radcakielce.pl

r.pr. Wojciech Chłopek
608 141 468
wojciech.chlopek@radcakielce.pl